DE FOOD-TRACK STUDIE

Waarom dit onderzoek?

In de afgelopen dertig jaar is het eetpatroon van mensen in Nederland veranderd. We eten niet alleen andere producten in vergelijking met vroeger, we eten ook op andere tijden en op andere plekken. Ook kunnen we tegenwoordig op veel meer plekken eten kopen. Bijvoorbeeld, in de supermarkt, een cafetaria of bij het benzinestation.

De meeste onderzoeken naar aankopen gaan over waar mensen rondom hun huis boodschappen doen. Maar we komen op veel meer plekken en kopen op andere plekken, bijvoorbeeld onderweg, ook eten en drinken.

Introductie video

Doel

Door middel van deze studie willen wij beter begrijpen waar en wanneer mensen eten kopen of nuttigen. Daarbij zijn wij ook benieuwd welke persoonlijke kenmerken hierin meespelen. Bijvoorbeeld, kopen vrouwen op andere plekken eten en drinken dan mannen?

Resultaten

Dit onderzoek levert kennis op waar en wanneer mensen eten kopen en nuttigen. Daarnaast vergroot dit onderzoek de kennis over de invloed van de omgeving op eet- en aankoopgedrag. Deze kennis is hard nodig om in de toekomst de leefbaarheid van de leefomgeving te verbeteren.